STEM DREMPELVRIJ

Een team van 6 organisaties die werken met de doelgroepen ontwikkelen materiaal waar je als middenveldorganisatie, onderwijsinstelling of lokaal bestuur beroep kan doen. Het aanbod is ontworpen om de drempels te verlagen die moeilijker bereikbare doelgroepen ervaren om te gaan stemmen. Het aanbod is ontwikkeld met ondersteuning van het Agentschap Binnelands Bestuur. Je kan er vrij gebruik van maken.

 

Lees hier meer over het actieplan en de organisaties

Mensen in armoede

Leidraad voor lokale besturen - Leve de democratie! Mensen in armoede stemmen mee / Netwerk tegen armoede

Stem op de goeie hé”, zal minder luid klinken dit jaar. De opkomstplicht voor de lokale verkiezingen is afgeschaft. Dat zal er niet alleen voor zorgen dat er minder mensen gaan stemmen, maar vooral dat meer kwetsbare groepen minder gehoord worden. De kans dat mensen in armoede minder gaan stemmen is reëel. Het lokale niveau staat nochtans het dichtst bij de burgers. Waar net de beste kans ligt om te proeven van politieke participatie en burgerschap, is het dubbel zo jammer dat de weg naar de stembus steeds uitdagender wordt. Daar wil het Netwerk tegen Armoede aan tegemoet komen met deze leidraad voor lokale besturen.

In de leidraad beschrijven we drempels naar de stembus die mensen in armoede ervaren. We reiken oplossingen aan die een lokaal bestuur kan inzetten om de drempels te verlagen. Daarnaast geven we goede praktijken mee. Dit handig boekje is als een inspiratiegids voor lokale besturen. De combinatie van drempels, aanbevelingen en goede praktijken zorgt voor een toegankelijk boek om aan de slag te gaan voor lokale verkiezingen waar iedereen vertegenwoordigd is.

0 0
lees meer

Mensen met een handicap

Brochure voor lokale politici - een STEM voor een inclusieve en toegankelijke gemeente

De brochure zal dienen op lokale politici te informeren rond inclusieve communicatie info rond
handicap, inclusie en hoe ze de doelgroep kunnen bereiken. In het voorgaand project van de Inclusie
Ambassade 'Burgemeesters voor iedereen', kwam sterk naar voor de lokale politici niet weten hoe
ze doelgroep kunnen bereiken en niet weten hoe deze aan te spreken. De toolbox zal dienen om hen
enkele handvaten te geven wat betreft klare taal en tips voor het bereiken van de doelgroep.

0 0
lees meer

Jongeren

EDUbox participatie en actief burgerschap

In de aanloop naar de lokale verkiezingen, maakt VRT de EDUbox Participatie en actief burgerschap, waarin we focussen op de stem van de (jonge) burger. Hierin leren jongeren hoe ze betrokken kunnen zijn op het lokale beleidsniveau, het niveau dat het dichtst aanleunt bij de leefwereld van de jongeren. In deze EDUbox gaan jongeren aan de slag met hun eigen ideeën en bekijken ze hoe ze hiermee impact kunnen hebben op dit lokale niveau.

 

Verschillende participatiemogelijkheden

 Enerzijds focussen we op verkiezingen als de meest voor de hand liggende manier om je als burger te engageren en je stem te laten horen. Hoe bereid je je daarop voor? Waarvoor staan de partijen in je stad of gemeente?

Anderzijds gaan we dieper in op de andere participatiemogelijkheden voor (jonge) burgers. Er zijn heel wat manieren om je stem te laten horen en te wegen op het beleid. Gemeenten, steden, … hebben de opdracht hun (jonge) inwoners zoveel mogelijk te betrekken en zo een beleid uit te stippelen in functie van de burgers. Als je als (jonge) burger met een idee voor je buurt of woonplaats zit of wil je wegen op het lokale beleid, hoe bereid je je voor? Hoe zoek je gelijkgezinden?

 We ontwikkelen een tool die leerlingen de kans geeft hun eigen creatief idee voor hun woonplaats te pitchen aan de lokale politici. Hoe staan de verschillende lokale partijen tegenover de ideeën voor hun gemeente of stad? Op deze manier kunnen de leerlingen de standpunten van de lokale politieke partijen vergelijken, om zich zo een mening te kunnen vormen en hen leren waarvoor de partijen staan.

De tool helpt de leerlingen ook bij het vormgeven van hun idee en toont hen wat kan je ondernemen om dit idee om te zetten tot een actie of realiteit?

Wat is de rol van een jeugdraad? Welke participatievormen worden gestimuleerd vanuit de steden en gemeentes?

Deze EDUbox komt tot stand met sterke partners zoals Bataljong, Treecompany, De Ambrassade, De Wakkere Burger vzw en BELvue Museum.

 

Meer informatie over Eduboxen

VRT ontwikkelt een EDUbox, een interactief lespakket rond maatschappelijke thema’s op maat van leerlingen secundair onderwijs. Het format bestaat uit video's, theorie, doe-opdrachten en spelletjes via digitale tools en momenten van reflectie en discussie. Met de EDUbox leren leerlingen kritisch nadenken, krijgen ze inzichten en leren ze verbanden leggen, discussiëren en vormen ze een eigen mening.

Met dit gratis leermiddel werken leerkrachten aan verschillende eindtermen van de basisvorming van elke graad en elke finaliteit.

EDUbox wordt verspreid via de VRT-kanalen, de kanalen van de partners en netwerken van leerkrachten zoals Smartschool en KlasCement.

 

0 0
lees meer

Jongeren

't is aan u (website)

Bataljong ondersteunt jeugdraden, ambtenaren en schepenen van lokale besturen. In aanloop naar de verkiezingen ontwikkelen we verschillende materialen om jongeren te informeren en het belang van hun stem te tonen.

T’is aan u is een platform dat gebouwd werd door de Ambrassade in aanloop naar de verkiezingen van 9 juni. Ze bundelen heel wat informatie en laagdrempelig educatief materiaal over verkiezingen. Bataljong zal dit platform overnemen na 9 juni en helemaal richten op de lokale verkiezingen.

0 0
lees meer

Mensen in armoede

Workshop lokaal beleid en lokaal bestuur - Leve de democratie! Mensen in armoede stemmen mee / Netwerk tegen armoede

In deze workshop van 1,5 uur ga je laagdrempelig aan de slag met de lokale verkiezingen. De workshop is gericht aan mensen in armoede, maar kan ook toepasbaar zijn voor andere groepen. Je bekijkt wat er gebeurt op het lokale niveau, hoe de gemeenteraad werkt en waarom iemand (niet) zou gaan stemmen

0 0
lees meer

Jongeren

Poster en Postkaart

Bataljong ondersteunt jeugdraden, ambtenaren en schepenen van lokale besturen. In aanloop naar de verkiezingen ontwikkelen we een poster en postkaart om jongeren te informeren en het belang van hun stem te tonen.

0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal